Vi khuẩn trong đất đa dạng, tuy nhiên chỉ rất ít trong số chúng là tồn tại nhiều ở khắp mọi nơi.

Mỗi mẫu đất có thể chứa hàng trăm đến hàng ngàn loại vi khuẩn - phần lớn vẫn chưa được xác định hết. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đã thực hiện bước đi quan trọng trong việc sàng lọc, xác định hàng trăm loại vi khuẩn đặc biệt nhiều và phổ biến.

Mẫu đất được phân tích. Ảnh: Bộ Giao thông bang Oregon (Flickr)
Mẫu đất được phân tích. Ảnh: Bộ Giao thông bang Oregon (Flickr)

Các nhà khoa học đã tiến hành phân tích mẫu đất từ 237 địa điểm trên khắp sáu châu lục, đại diện cho những hệ sinh thái từ đồng cỏ khô cằn cho đến rừng nhiệt đới. Sử dụng ribosome – dữ liệu di truyền từ cấu trúc tế bào, các nhà khoa học đã phân loại các vi khuẩn thành những “phylotype” – cấp độ tương tự như “loài” (species), nhưng dễ xác định hơn đối với vi khuẩn.

Các mẫu đất trên cùng chứa tới 25.000 kiểu phylotype khác nhau, hầu hết đều rất hiếm, chỉ có thể tìm thấy ở những địa điểm cụ thể, tuy nhiên phylotype 511 lại tồn tại phổ biến hơn cả. Dù chỉ đóng góp khoảng 2% trong đa dạng sinh học, nhưng phylotype này lại chiếm tới 41% số tế bào vi khuẩn trong đất.

Nghiên cứu trên đã giúp thu hẹp lại số lượng khổng lồ các vi khuẩn thành một danh sách như mong muốn – theo nghiên cứu công bố trên Science.

Các tác giả tin rằng những nghiên cứu tương lai về di truyền và hệ sinh thái của các vi khuẩn có thể giúp làm sáng tỏ về chức năng của đất trong hệ sinh thái. Cuối cùng, khoa học thậm chí còn có thể dự đoán vi khuẩn sẽ phản ứng thế nào trước những thay đổi về khí hậu và môi trường đất.