Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa thống kê ra top 10 quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới (tính đến ngày 28/09/2016). Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách này với tổng sản lượng 789.635 tấn/năm.

1. Thái Lan. Tổng sản lượng: 3.348.897 tấn/năm.
1. Thái Lan. Tổng sản lượng: 3.348.897 tấn/năm.


2. Indonesia. Tổng sản lượng: 3.088.400 tấn/năm.
2. Indonesia. Tổng sản lượng: 3.088.400 tấn/năm.


3. Malaysia. Tổng sản lượng: 996.673 tấn/năm.
3. Malaysia. Tổng sản lượng: 996.673 tấn/năm.

4. Ấn Độ. Tổng sản lượng: 891.344 tấn/năm.
4. Ấn Độ. Tổng sản lượng: 891.344 tấn/năm.

5. Việt Nam. Tổng sản lượng: 789.635 tấn/năm.
5. Việt Nam. Tổng sản lượng: 789.635 tấn/năm.

6. Trung Quốc. Tổng sản lượng: 659.600 tấn/năm.
6. Trung Quốc. Tổng sản lượng: 659.600 tấn/năm.

7. Philippines. Tổng sản lượng: 547.861 tấn/năm.
7. Philippines. Tổng sản lượng: 547.861 tấn/năm.

8. Bờ Biển Ngà. Tổng sản lượng: 411.044 tấn/năm.
8. Bờ Biển Ngà. Tổng sản lượng: 411.044 tấn/năm.

9. Nigeria. Tổng sản lượng: 188.532 tấn/năm.
9. Nigeria. Tổng sản lượng: 188.532 tấn/năm.

10. Sirilanka. Tổng sản lượng: 143.000 tấn/năm.
10. Sirilanka. Tổng sản lượng: 143.000 tấn/năm.