Những tác phẩm nghệ thuật làm từ sọ người này tuy rùng rợn nhưng vẫn có một nét đẹp thu hút rất khó cưỡng.