Người xưa từng làm nhiều điều kỳ lạ, thậm chí là rùng rợn đối với cơ thể người sống cũng như tử thi để khỏe mạnh hơn.