Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh rắn hổ mang chúa đu mình trên cành cây cao để tấn công con kỳ đà.

Sau khi bắt được kỳ đà, rắn hổ mang chúa đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của con mồi. Vì vậy, cả 2 suýt bị rơi xuống đất. Tuy nhiên, rắn vẫn kịp quấn đuôi vào cành cây và tiếp tục cắn đuôi kỳ đà.

Tuy phải treo mình trên cành cây nhưng rắn hổ mang chúa vẫn không chịu buông tha cho kỳ đà.
Tuy phải treo mình trên cành cây nhưng rắn hổ mang chúa vẫn không chịu buông tha cho kỳ đà.

Với bản năng sinh tồn, kỳ đã đã cố gắng chống cự nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi hàm răng của kẻ thù.

- Video rắn hổ mang chúa đu mình trên cây tấn công kỳ đà. Nguồn: Hirak Sarkar.