Dù đã cố gắng hết sức, nhưng chú rắn hổ mang phun độc cổ đen vẫn phải bỏ mạng trước sức mạnh của hổ mang chúa và trở thành bữa ăn thịnh soạn cho đối thủ.

Với quyết tâm giết chết đối thủ để có được bữa ăn thịnh soạn, con rắn hổ mang chúa đã lao lên tấn công dữ dội. Trong khi đó, chú hổ mang phun độc cổ đen chỉ biết chống trả hết sức có thể.

Rắn hổ mang chúa giết chết đối thủ.
Rắn hổ mang chúa giết chết đối thủ.

Do có thân hình và sức mạnh lớn hơn nhiều lần so với đối thủ, con rắn hổ mang chúa đã dễ dàng giết chết chú hổ mang phun độc cổ đen chỉ sau ít giây đại chiến. Sau đó, nó bắt đầu nuốt gọn con mồi vào bụng.

- Video: Hổ mang phun độc tử chiến trước hổ mang chúa. Nguồn: Miller Wilson.