Đoạn video dưới đây ghi lại cảnh đàn sư tử cùng nhau cắn xé và ăn thịt trâu rừng con bị lạc bầy.

Do đi lạc bầy nên trâu rừng con đã bị đàn sư tử bao vây. Kết quả là nó đã dễ dàng bị những kẻ săn mồi hà sát và cùng nhau ăn thịt. Đoạn video này được quay tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Đàn sư tử cùng nhau cắn xe trâu rừng con.
Đàn sư tử cùng nhau cắn xé trâu rừng con.

- Video đàn sư tử cùng nhau cắn xé trâu rừng con. Nguồn: Best of Africa.