Tờ BI vừa thống kê ra top 10 trường đại học có công tác xã hội tốt nhất nước Mỹ năm 2017. Những trường đại học này không chỉ chú trọng tới công tác giảng dạy mà còn tạo điều kiện cho sinh viên thư giãn bằng cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích.

1. Đại học Bang Louisiana (LSU). Là trường đại học công lập ở Baton Rouge, Louisiana, Mỹ. LSU được thành lập vào năm 1853, dưới cái tên là Học viện Quân sự và Học viện Quân sự bang Louisiana. Trường là môt trong những trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung.
1. Đại học Bang Louisiana (LSU). Là trường đại học công lập ở Baton Rouge, Louisiana, Mỹ. LSU được thành lập vào năm 1853, dưới cái tên là Học viện Quân sự và Học viện Quân sự bang Louisiana. Trường là môt trong những trường đại học công lập tốt nhất nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung.


2. Đại học Nam Carolina (USC). Đây là trường đại học nằm ở bang South Carolina, Mỹ. Được thành lập vào năm 1801, USC cung cấp hơn 350 chương trình học, từ bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
2. Đại học Nam Carolina (USC). Đây là trường đại học nằm ở bang South Carolina, Mỹ. Được thành lập vào năm 1801, USC cung cấp hơn 350 chương trình học, từ bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.


3. Đại học Mississippi. Trường đại học nghiên cứu công nằm ở Oxford, Mississippi, Mỹ. Trường đào tạo của cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Mississippi có khoảng 2.200 giảng viên, 10.600 nhân viên và hơn 24.000 sinh viên.
3. Đại học Mississippi. Trường đại học nghiên cứu công nằm ở Oxford, Mississippi, Mỹ. Trường đào tạo của cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Mississippi có khoảng 2.200 giảng viên, 10.600 nhân viên và hơn 24.000 sinh viên.

4. Đại học Bắc Dakota (NDSU). Đại học nghiên cứu công lập nằm ở bang North Dakota, Mỹ. NDSU đào tạo cả về đại học và sau đại học. Năm 2017, trường có 13.323 sinh viên đến từ 47 tiểu bang và 79 quốc gia khác nhau trên thế giới.
4. Đại học Bắc Dakota (NDSU). Đại học nghiên cứu công lập nằm ở bang North Dakota, Mỹ. NDSU đào tạo cả về đại học và sau đại học. Năm 2017, trường có 13.323 sinh viên đến từ 47 tiểu bang và 79 quốc gia khác nhau trên thế giới.

5. Đại học Tennessee (UT). Trường đại học công lập nằm ở bang Tennessee, Mỹ. Được thành lập vào năm 1794, UT trở thành một trong những trường đại học công lập tốt nhất nước Mxy. Đây là trường đại học duy nhất trong cả nước có đào tạo nên 3 Tổng thống Mỹ gồm Andrew Jackson, James Knox Polk và Andrew Johnson.
5. Đại học Tennessee (UT). Trường đại học công lập nằm ở bang Tennessee, Mỹ. Được thành lập vào năm 1794, UT trở thành một trong những trường đại học công lập tốt nhất nước Mxy. Đây là trường đại học duy nhất trong cả nước có đào tạo nên 3 Tổng thống Mỹ gồm Andrew Jackson, James Knox Polk và Andrew Johnson.

6. Đại học Iowa (đại học Tổng hợp Iowa). Viện đại học nghiên cứu hàng đầu tại thành phố Iowa, tiểu bang Iowa, Mỹ. Được thành lập năm 1847, Iowa là trường đại học lâu đời nhất trong bang, và được coi là trường Ivy cho khối đại học công lập của Mỹ. Đại học Iowa được tổ chức thành 11 trường nhỏ, cung cấp hơn 200 chương trình học và 7 bằng cấp chuyên môn sâu.
6. Đại học Iowa (đại học Tổng hợp Iowa). Viện đại học nghiên cứu hàng đầu tại thành phố Iowa, tiểu bang Iowa, Mỹ. Được thành lập năm 1847, Iowa là trường đại học lâu đời nhất trong bang, và được coi là trường Ivy cho khối đại học công lập của Mỹ. Đại học Iowa được tổ chức thành 11 trường nhỏ, cung cấp hơn 200 chương trình học và 7 bằng cấp chuyên môn sâu.

7. Đại học Tiểu bang Ohio (OSU). Là viện đại học nghiên cứu công lập ở Columbus, Ohio, Mỹ. Viện đại học này được thành lập năm 1870 do chính phủ cấp đất; hiện nay, nó là viện đại học lớn nhất ở xứ sở cờ hoa.
7. Đại học Tiểu bang Ohio (OSU). Là viện đại học nghiên cứu công lập ở Columbus, Ohio, Mỹ. Viện đại học này được thành lập năm 1870 do chính phủ cấp đất; hiện nay, nó là viện đại học lớn nhất ở xứ sở cờ hoa.

8. Đại học Công giáo Texas (TCU). Trường đại học được thành lập năm 1873 ở bang Texas, Mỹ. Trường luôn nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất xứ sở cờ hoa. TCU gồm 8 trường đại học và phổ thông với hệ thống giáo dục hiện đại và tiên tiến.
8. Đại học Công giáo Texas (TCU). Trường đại học được thành lập năm 1873 ở bang Texas, Mỹ. Trường luôn nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất xứ sở cờ hoa. TCU gồm 8 trường đại học và phổ thông với hệ thống giáo dục hiện đại và tiên tiến.

9. Đại học Alabama (UA). Đây là trường đại học nghiên cứu công ở Tuscaloosa, Alabama, Mỹ. Được thành lập năm 1820, UA là trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất trong số các trường đại học công lập ở bang Alabama. Trường cung cấp các chương trình nghiên cứu trong 13 bộ phận học thuật dẫn đến bằng cử nhân, thạc sĩ, chuyên gia giáo dục và bằng tiến sĩ.
9. Đại học Alabama (UA). Đây là trường đại học nghiên cứu công ở Tuscaloosa, Alabama, Mỹ. Được thành lập năm 1820, UA là trường đại học lâu đời nhất và lớn nhất trong số các trường đại học công lập ở bang Alabama. Trường cung cấp các chương trình nghiên cứu trong 13 bộ phận học thuật dẫn đến bằng cử nhân, thạc sĩ, chuyên gia giáo dục và bằng tiến sĩ.

10. Đại học Clemson. Trường đại học lớn thứ hai ở Nam Carolina, Mỹ. Được thành lập năm 1889, trường chuyên đào tạo về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Khoa học Đời sống ; Kiến trúc, Nghệ thuật và Nhân văn; Kinh doanh  Khoa học Hành vi, Xã hội và Y tế; Giáo dục; Kỹ thuật, máy tính và khoa học ứng dụng; và khoa học.
10. Đại học Clemson. Trường đại học lớn thứ hai ở Nam Carolina, Mỹ. Được thành lập năm 1889, trường chuyên đào tạo về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Khoa học Đời sống ; Kiến trúc, Nghệ thuật và Nhân văn; Kinh doanh Khoa học Hành vi, Xã hội và Y tế; Giáo dục; Kỹ thuật, máy tính và khoa học ứng dụng; và khoa học.