Tờ Telegraph vừa thống kê ra top 10 quốc gia tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Dẫn dầu danh sách này là đất nước Phần Lan với lượng tiêu thụ trung bình mỗi năm lên tới 12kg/người.

1. Phần Lan - lượng tiêu thụ trung bình: 12kg/người.
1. Phần Lan - lượng tiêu thụ trung bình: 12kg/người.

2. Na Uy - lượng tiêu thụ trung bình: 9,9kg/người.
2. Na Uy - lượng tiêu thụ trung bình: 9,9kg/người.

3. Iceland - lượng tiêu thụ trung bình: 9kg/người.
3. Iceland - lượng tiêu thụ trung bình: 9kg/người.

4. Đan Mạch - lượng tiêu thụ trung bình: 8,7kg/người.
4. Đan Mạch - lượng tiêu thụ trung bình: 8,7kg/người.

5. Hà Lan - lượng tiêu thụ trung bình: 8,4kg/người.
5. Hà Lan - lượng tiêu thụ trung bình: 8,4kg/người.

6. Thụy Điển - lượng tiêu thụ trung bình: 8,2kg/người.
6. Thụy Điển - lượng tiêu thụ trung bình: 8,2kg/người.

7. Thụy Sĩ - lượng tiêu thụ trung bình: 7,9kg/người.
7. Thụy Sĩ - lượng tiêu thụ trung bình: 7,9kg/người.

8. Bỉ - lượng tiêu thụ trung bình: 6,8kg/người.
8. Bỉ - lượng tiêu thụ trung bình: 6,8kg/người.

9. Luxembourg - lượng tiêu thụ trung bình: 6,5kg/người.
9. Luxembourg - lượng tiêu thụ trung bình: 6,5kg/người.

10. Canada - lượng tiêu thụ trung bình: 6,2kg/người.
10. Canada - lượng tiêu thụ trung bình: 6,2kg/người.