Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe thể thao tốt nhất trong tầm giá dưới 20.000 USD. Đáng chú ý có khá nhiều mẫu xe quen thuộc ở thị trường Việt như Mazda 3, Honda Civic, Ford Fiesta, Ford Focus.

1. Fiat 500 Abarth 2017 (giá khởi điểm: 19.995 USD).
1. Fiat 500 Abarth 2017 (giá khởi điểm: 19.995 USD).

2. Mazda 3 2018 (giá khởi điểm: 18.095 USD).
2. Mazda 3 2018 (giá khởi điểm: 18.095 USD).

3. Chevrolet Sonic 2018 (giá khởi điểm: 15.295 USD).
3. Chevrolet Sonic 2018 (giá khởi điểm: 15.295 USD).

4. Honda Civic Coupe 2017 (giá khởi điểm: 18.740 USD).
4. Honda Civic Coupe 2017 (giá khởi điểm: 18.740 USD).

5. Honda Fit 2018 (giá khởi điểm: 16.190 USD).
5. Honda Fit 2018 (giá khởi điểm: 16.190 USD).

6. Hyundai Veloster 2018 (giá khởi điểm: 18.599 USD).
6. Hyundai Veloster 2018 (giá khởi điểm: 18.599 USD).

7. Ford Fiesta 2017 (giá khởi điểm: 13.660 USD).
7. Ford Fiesta 2017 (giá khởi điểm: 13.660 USD).

8. Ford Focus 2018 (giá khởi điểm: 17.860 USD).
8. Ford Focus 2018 (giá khởi điểm: 17.860 USD).

9. Subaru Impreza 2018 (giá khởi điểm: 18.495 USD).
9. Subaru Impreza 2018 (giá khởi điểm: 18.495 USD).

10. Volkswagen Golf 2017 (giá khởi điểm: 19.895 USD).
10. Volkswagen Golf 2017 (giá khởi điểm: 19.895 USD).

* Lưu ý: Mức giá này không áp dụng tại thị trường Việt Nam.