Theo bầu chọn của trang AB, Toyota Camry XSE, Mazda 3 Sport, Kia Optima SX, Dodge Charger SXT, Nissan Sentra Nismo… là những mẫu xe thể thao 4 cửa tốt nhất thế giới trong tầm giá dưới 30.000 USD.

1. Dodge Charger SXT 2017 (giá khởi điểm: 27.995 USD).
1. Dodge Charger SXT 2017 (giá khởi điểm: 27.995 USD).

2. Mazda 3 Sport 2017 (giá khởi điểm: 17.845 USD).
2. Mazda 3 Sport 2017 (giá khởi điểm: 17.845 USD).

3. Nissan Sentra Nismo 2017 (giá khởi điểm: 24.990 USD).
3. Nissan Sentra Nismo 2017 (giá khởi điểm: 24.990 USD).

4. Honda Civic Si 2017 (giá khởi điểm: 23.900 USD).
4. Honda Civic Si 2017 (giá khởi điểm: 23.900 USD).

5. Toyota Camry XSE 2017 (giá khởi điểm: 26.310 USD).
5. Toyota Camry XSE 2017 (giá khởi điểm: 26.310 USD).

6. Kia Optima SX 2017 (giá khởi điểm: 29.940 USD).
6. Kia Optima SX 2017 (giá khởi điểm: 29.940 USD).

7. Subaru WRX 2018 (giá khởi điểm: 26.995 USD).
7. Subaru WRX 2018 (giá khởi điểm: 26.995 USD).

8. Volkswagen Jetta GLI 2017 (giá khởi điểm: 27.895 USD).
8. Volkswagen Jetta GLI 2017 (giá khởi điểm: 27.895 USD).

8. Volkswagen Jetta GLI 2017 (giá khởi điểm: 27.895 USD).
9. Buick Regal Sport Touring 2017 (giá khởi điểm: 28.615 USD).

10. Hyundai Elantra Sport 2017 (giá khởi điểm: 21.650 USD).
10. Hyundai Elantra Sport 2017 (giá khởi điểm: 21.650 USD).