Trang GCBC vừa công bố danh sách 10 xe SUV và crossover bán chạy nhất tại Mỹ tháng 9/2017. Vị trí dẫn đầu thuộc về Toyota RAV4 với doanh số 42.395 chiếc.

1. Toyota RAV4 (doanh số: 42.395 chiếc).
1. Toyota RAV4 (doanh số: 42.395 chiếc).


2. Nissan Rogue (doanh số: 38.969 chiếc).
2. Nissan Rogue (doanh số: 38.969 chiếc).


3. Honda CR-V (doanh số: 30.956 chiếc).
3. Honda CR-V (doanh số: 30.956 chiếc).

4. Chevrolet Equinox (doanh số: 27.512 chiếc).
4. Chevrolet Equinox (doanh số: 27.512 chiếc).

5. Ford Escape (doanh số: 25.575 chiếc).
5. Ford Escape (doanh số: 25.575 chiếc).

6. Jeep Grand Cherokee (doanh số: 22.270 chiếc).
6. Jeep Grand Cherokee (doanh số: 22.270 chiếc).

7. Ford Explorer (doanh số: 21.207 chiếc).
7. Ford Explorer (doanh số: 21.207 chiếc).

8. Toyota Highlander (doanh số: 20.352 chiếc).
8. Toyota Highlander (doanh số: 20.352 chiếc).

9. Subaru Outback (doanh số: 16.330 chiếc).
9. Subaru Outback (doanh số: 16.330 chiếc).

10. Jeep Wrangler (doanh số: 15.714 chiếc).
10. Jeep Wrangler (doanh số: 15.714 chiếc).