Trang Gayot vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe hơi giá rẻ đáng mua nhất năm 2017. Trong đó, có một số mẫu phổ biến ở thị trường Việt Nam như Toyota Corolla, Hyundai Sonata, Ford Fiesta, Chevrolet Spark.

1. Toyota Corolla 2017 (giá khởi điểm: 18.500 USD).
1. Toyota Corolla 2017 (giá khởi điểm: 18.500 USD).


2. Subaru Legacy 2017 (giá khởi điểm: 21.995 USD).
2. Subaru Legacy 2017 (giá khởi điểm: 21.995 USD).


3. Nissan Versa Note 2017 (giá khởi điểm: 15.480 USD).
3. Nissan Versa Note 2017 (giá khởi điểm: 15.480 USD).

4. Hyundai Sonata 2017 (giá khởi điểm: 21.800 USD).
4. Hyundai Sonata 2017 (giá khởi điểm: 21.800 USD).

5. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 15.990 USD).
5. Honda Fit 2017 (giá khởi điểm: 15.990 USD).

6. Fiat 500 2017 (giá khởi điểm: 14.995 USD).
6. Fiat 500 2017 (giá khởi điểm: 14.995 USD).

7. Chevrolet Cruze Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 19.995 USD).
7. Chevrolet Cruze Hatchback 2017 (giá khởi điểm: 19.995 USD).

8. Kia Soul 2017 (giá khởi điểm: 16.750 USD).
8. Kia Soul 2017 (giá khởi điểm: 16.750 USD).

9. Ford Fiesta 2017 (giá khởi điểm: 15.305 USD).
9. Ford Fiesta 2017 (giá khởi điểm: 15.305 USD).

10. Chevrolet Spark 2017 (giá khởi điểm: 13.535 USD).
10. Chevrolet Spark 2017 (giá khởi điểm: 13.535 USD).