Trang AG vừa liệt kê ra danh sách 10 xe hơi tăng tốc chậm nhất năm 2017. Trong đó, Toyota góp mặt 2 mẫu gồm Yaris và Corolla.

1. Mitsubishi Mirage G4 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 12,8 giây).
1. Mitsubishi Mirage G4 (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 12,8 giây).


2. Subaru Crosstrek (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 10,3 giây).
2. Subaru Crosstrek (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 10,3 giây).=3. Toyota Yaris (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 10,2 giây).
=3. Toyota Yaris (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 10,2 giây).

=3. Smart Fortwo (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 10,2 giây).
=3. Smart Fortwo (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 10,2 giây).

5. Jeep Patriot (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,6 giây).
5. Jeep Patriot (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,6 giây).

=6. Nissan Sentra (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,5 giây).
=6. Nissan Sentra (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,5 giây).

=6. Toyota Corolla (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,5 giây).
=6. Toyota Corolla (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,5 giây).

=6. Nissan Versa Note (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,5 giây).
=6. Nissan Versa Note (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,5 giây).

=9. Chevrolet Trax (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,3 giây).
=9. Chevrolet Trax (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,3 giây).

=9. Honda HR-V (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,3 giây).
=9. Honda HR-V (thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h: 9,3 giây).