Trang AB vừa bầu chọn ra danh sách 10 xe gia đình tốt nhất trong tầm giá dưới 20.000 USD. Trong đó có một số mẫu phổ viến ở thị trường Việt Nam như Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai Elantra.

1. Toyota Corolla 2017 (giá khởi điểm: 18.500 USD).
1. Toyota Corolla 2017 (giá khởi điểm: 18.500 USD).


2. Volkswagen Jetta 2017 (giá khởi điểm: 17.895 USD).
2. Volkswagen Jetta 2017 (giá khởi điểm: 17.895 USD).


3. Honda Civic 2017 (giá khởi điểm: 18.740 USD).
3. Honda Civic 2017 (giá khởi điểm: 18.740 USD).

4. Hyundai Elantra 2017 (giá khởi điểm: 17.150 USD).
4. Hyundai Elantra 2017 (giá khởi điểm: 17.150 USD).

5. Kia Soul 2017 (giá khởi điểm: 16.100 USD).
5. Kia Soul 2017 (giá khởi điểm: 16.100 USD).

6. Honda HR-V 2017 (giá khởi điểm: 19.645 USD).
6. Honda HR-V 2017 (giá khởi điểm: 19.645 USD).

7. Jeep Renegade 2017 (giá khởi điểm: 17.995 USD).
7. Jeep Renegade 2017 (giá khởi điểm: 17.995 USD).

8. Subaru Impreza 2017 (giá khởi điểm: 19.395 USD).
8. Subaru Impreza 2017 (giá khởi điểm: 19.395 USD).

9. Nissan Sentra 2017 (giá khởi điểm: 16.990 USD).
9. Nissan Sentra 2017 (giá khởi điểm: 16.990 USD).

10. Mazda CX-3 2017 (giá khởi điểm: 19.960 USD).
10. Mazda CX-3 2017 (giá khởi điểm: 19.960 USD).

* Lưu ý: Mức giá này không áp dụng tại thị trường Việt Nam.