Với thời lượng pin lên tới 17 giờ 22 phút, Xiaomi Mi Max chính là smartphone sở hữu pin ấn tượng nhất thế giới hiện nay.

1. Xiaomi Mi Max 2 (dung lượng pin: 5.300 mAh). Thời lượng pin: 17 giờ 22 phút.
1. Xiaomi Mi Max 2 (dung lượng pin: 5.300 mAh). Thời lượng pin: 17 giờ 22 phút.

2. LG X Power (dung lượng pin: 4.100 mAh). Thời lượng pin: 15 giờ 18 phút.
2. LG X Power (dung lượng pin: 4.100 mAh). Thời lượng pin: 15 giờ 18 phút.

3. BLU Studio Energy (dung lượng pin: 5.000 mAh). Thời lượng pin: 14 giờ 53 phút.
3. BLU Studio Energy (dung lượng pin: 5.000 mAh). Thời lượng pin: 14 giờ 53 phút.

4. Motorola Moto Z Play Droid (dung lượng pin: 3.510 mAh). Thời lượng pin: 13 giờ 43 phút.
4. Motorola Moto Z Play Droid (dung lượng pin: 3.510 mAh). Thời lượng pin: 13 giờ 43 phút.

5. Xiaomi Redmi 3s (dung lượng pin: 4.100 mAh). Thời lượng pin: 13 giờ 39 phút.
5. Xiaomi Redmi 3s (dung lượng pin: 4.100 mAh). Thời lượng pin: 13 giờ 39 phút.

6. Motorola Moto E4 Plus (dung lượng pin: 5.000 mAh). Thời lượng pin: 13 giờ 20 phút.
6. Motorola Moto E4 Plus (dung lượng pin: 5.000 mAh). Thời lượng pin: 13 giờ 20 phút.

7. Samsung Galaxy A7 2017 (dung lượng pin: 3.600 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 58 phút.
7. Samsung Galaxy A7 2017 (dung lượng pin: 3.600 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 58 phút.

8. Samsung Galaxy J7 2017 AT&T (dung lượng pin: 3.300 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 41 phút.
8. Samsung Galaxy J7 2017 AT&T (dung lượng pin: 3.300 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 41 phút.

9. Xiaomi Redmi Note 3 (dung lượng pin: 4.050 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 36 phút.
9. Xiaomi Redmi Note 3 (dung lượng pin: 4.050 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 36 phút.

10. BlackBerry KEYone (dung lượng pin: 3.505 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 26 phút.
10. BlackBerry KEYone (dung lượng pin: 3.505 mAh). Thời lượng pin: 12 giờ 26 phút.