Trang BSCB vừa công bố danh sách 10 ôtô hút khách nhất tại Mỹ tháng 7/2017. Đáng chú ý, cả Honda và Toyota, mỗi hãng đều đóng góp 3 mẫu xe.

1. Ford F-Series (doanh số: 69.467 chiếc).
1. Ford F-Series (doanh số: 69.467 chiếc).


2. Chevrolet Silverado (doanh số: 45.966 chiếc).
2. Chevrolet Silverado (doanh số: 45.966 chiếc).


3. Toyota RAV4 (doanh số: 41.804 chiếc).
3. Toyota RAV4 (doanh số: 41.804 chiếc).

4. Ram Pick-up (doanh số: 39.708 chiếc).
4. Ram Pick-up (doanh số: 39.708 chiếc).

5. Honda Civic (doanh số: 36.683 chiếc).
5. Honda Civic (doanh số: 36.683 chiếc).

6. Toyota Camry (doanh số: 33.827 chiếc).
6. Toyota Camry (doanh số: 33.827 chiếc).

7. Nissan Rogue (doanh số: 32.425 chiếc).
7. Nissan Rogue (doanh số: 32.425 chiếc).

8. Honda CR-V (doanh số: 31.761 chiếc).
8. Honda CR-V (doanh số: 31.761 chiếc).

9. Honda Accord (doanh số: 30.903 chiếc).
9. Honda Accord (doanh số: 30.903 chiếc).

10. Toyota Corolla (bao gồm cả Corolla iM) (doanh số: 28.333 chiếc).
10. Toyota Corolla (bao gồm cả Corolla iM) (doanh số: 28.333 chiếc).