Công ty nghiên cứu ô tô iSeeCars vừa công bố danh sách 10 mẫu ôtô bị chủ nhân bán lại cao nhất trong năm đầu tiên sử dụng. Để đưa ra danh sách này, họ đã phân tích số liệu từ hơn 24 triệu xe được bán ra trên thế giới trong vòng 1 năm qua.

1. BMW 3 Series (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 8%).
1. BMW 3 Series (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 8%).


2. BMW 5 Series (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 7,1%).
2. BMW 5 Series (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 7,1%).


3. Mercedes-Benz C-Class (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 6,1%).
3. Mercedes-Benz C-Class (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 6,1%).

=4. Nissan Versa Note (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 4%).
=4. Nissan Versa Note (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 4%).

=4. Dodge Dart (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 4%).
=4. Dodge Dart (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 4%).

=6. BMW X3 (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,9%).
=6. BMW X3 (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,9%).

=6. BMW 4 Series (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,9%).
=6. BMW 4 Series (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,9%).

=6. Mercedes-Benz E-Class (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,9%).
=6. Mercedes-Benz E-Class (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,9%).

9. Chrysler 200 (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,8%).
9. Chrysler 200 (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,8%).

10. Subaru WRX (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,3%).
10. Subaru WRX (tỷ lệ chủ nhân bán lại: 3,3%).