Với doanh số 615.388 chiếc, Toyota Corolla chính là mẫu ôtô châu Á bán chạy nhất trên toàn thế giới nửa đầu năm 2017.

1. Toyota Corolla (doanh số: 615.388 chiếc).
1. Toyota Corolla (doanh số: 615.388 chiếc).

2. Honda Civic (doanh số: 393.731 chiếc).
2. Honda Civic (doanh số: 393.731 chiếc).

3. Toyota RAV4 (doanh số: 381.845 chiếc).
3. Toyota RAV4 (doanh số: 381.845 chiếc).

4. Honda CR-V (doanh số: 380.372 chiếc).
4. Honda CR-V (doanh số: 380.372 chiếc).

5. Toyota Camry (305.349 chiếc).
5. Toyota Camry (doanh số: 305.349 chiếc).

6. Hyundai Tucson (286.185 chiếc).
6. Hyundai Tucson (doanh số: 286.185 chiếc).

7. Hyundai Elantra (277.144 chiếc).
7. Hyundai Elantra (doanh số: 277.144 chiếc).

8. Wuling Hongguang (260.992 chiếc).
8. Wuling Hongguang (doanh số: 260.992 chiếc).

9. Honda Accord (258.938 chiếc).
9. Honda Accord (doanh số: 258.938 chiếc).

10. Nissan Qashqai (253.838 chiếc).
10. Nissan Qashqai (doanh số: 253.838 chiếc).