Trang F2M vừa công bố danh sách 10 ôtô bán chạy nhất thế giới 8 tháng đầu năm 2017. Với doanh số 829.757 chiếc, Toyota Corolla tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên.

1. Toyota Corolla (doanh số: 829.757 chiếc).
1. Toyota Corolla (doanh số: 829.757 chiếc).

2. Ford F-Series (doanh số: 697.996 chiếc).
2. Ford F-Series (doanh số: 697.996 chiếc).

3. Volkswagen Golf (doanh số: 573.957 chiếc).
3. Volkswagen Golf (doanh số: 573.957 chiếc).

4. Honda Civic (doanh số: 537.763 chiếc).
4. Honda Civic (doanh số: 537.763 chiếc).

5. Toyota RAV4 (doanh số: 531.271 chiếc).
5. Toyota RAV4 (doanh số: 531.271 chiếc).

6. Honda CR-V (doanh số: 503.156 chiếc).
6. Honda CR-V (doanh số: 503.156 chiếc).

7. Volkswagen Polo (doanh số: 448.453 chiếc).
7. Volkswagen Polo (doanh số: 448.453 chiếc).

8. Ford Focus (doanh số: 440.842 chiếc).
8. Ford Focus (doanh số: 440.842 chiếc).

9. Volkswagen Tiguan (doanh số: 439.163 chiếc).
9. Volkswagen Tiguan (doanh số: 439.163 chiếc).

10. Toyota Camry (doanh số: 420.313 chiếc).
10. Toyota Camry (doanh số: 420.313 chiếc).