Khởi nguồn từ cuộc cách mạng khoa học công nghệ, những năm đầu thế kỷ 20 đã có hàng loạt phát minh công nghệ kì quặc ra đời.