Trong tháng 7 này, có rất nhiều smartphone chính hãng được lên kệ tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu.


Sony Xperia L1 (4,49 triệu đồng).
Sony Xperia L1(4,49 triệu đồng).

Samsung Galaxy J3 Pro (4,49 triệu đồng).
Samsung Galaxy J3 Pro (4,49 triệu đồng).

Motorola Moto E4 Plus (4,49 triệu đồng).
Motorola Moto E4 Plus (4,49 triệu đồng).

Meizu M5s (4,19 triệu đồng).
Meizu M5s (4,19 triệu đồng).

Vivo Y55s (3,99 triệu đồng).
Vivo Y55s (3,99 triệu đồng).

Meizu M5 (3,09 triệu đồng).
Meizu M5 (3,09 triệu đồng).

Motorola Moto C Plus (2,99 triệu đồng).
Motorola Moto C Plus (2,99 triệu đồng).

Motorola Moto C 4G (2,29 triệu đồng).
Motorola Moto C 4G (2,29 triệu đồng).