Trong tháng 6 này, có khá nhiều smartphone chính hãng được giảm giá bán tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số sản phẩm tiêu biểu.

Samsung Galaxy S7 (12,99 triệu đồng xuống còn 10,99 triệu đồng).
Samsung Galaxy S7(12,99 triệu đồng xuống còn 10,99 triệu đồng).


Samsung Galaxy A9 Pro (10,99 triệu đồng xuống còn 10,49 triệu đồng).
Samsung Galaxy A9 Pro (10,99 triệu đồng xuống còn 10,49 triệu đồng).


Samsung Galaxy A7 2017 (10,99 triệu đồng xuống còn 9,99 triệu đồng).
Samsung Galaxy A7 2017 (10,99 triệu đồng xuống còn 9,99 triệu đồng).

Samsung Galaxy A5 2017 (8,99 triệu đồng xuống còn 7,99 triệu đồng).
Samsung Galaxy A5 2017 (8,99 triệu đồng xuống còn 7,99 triệu đồng).


Sony Xperia XA Ultra (7,49 triệu đồng xuống còn 6,99 triệu đồng).
Sony Xperia XA Ultra (7,49 triệu đồng xuống còn 6,99 triệu đồng).

Coolpad Fancy (3,49 triệu đồng xuống còn 2,49 triệu đồng).
Coolpad Fancy (3,49 triệu đồng xuống còn 2,49 triệu đồng).

 Huawei Y6 Scale (2,99 triệu đồng xuống 2,39 triệu đồng).
Huawei Y6 Scale (2,99 triệu đồng xuống 2,39 triệu đồng).