Nhà máy được dự tính sẽ sử dụng công nghệ nước áp lực (VVER) theo thiết kế của nhà máy điện thế hệ 3 với mức độ an toàn hơn hẳn thế hệ 2 (như nhà máy Fukushima I).

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận dự kiến sẽ áp dụng công nghệ VVER III+.

- Video: Tìm hiểu về công nghệ VVER của nhà máy điện hạt nhân.