Nhằm giúp quý độc giả tiện tham khảo trước khi mua xe, Khoa học & Phát triển xin đăng tải bảng giá xe Piaggio và Vespa tháng 7/2017. Mức giá này đã bao gồm thuế VAT.

Bảng giá xe Piaggio:

Piaggio Fly 125: 41,9 triệu đồng.

Piaggio Beverly 125: 147,3 triệu đồng.


Piaggio Zip 2017:

Zip 100: 34 triệu đồng.

Zip 100 E3: 36 triệu đồng.


Vespa Primavera 125 iGet ABS.
Vespa Primavera 125 iGet ABS.

Piaggio Liberty 2017:

Liberty ABS 125: 56,5 triệu đồng.

Liberty S ABS 125: 57 triệu đồng.

Piaggio Medley 2017:

Medley ABS (125): 71,5 triệu đồng.

Medley ABS (125S): 72,5 triệu đồng.

Medley ABS (150): 86 triệu đồng.

Bảng giá xe Vespa:

Vespa GTS 300 ABS 2017: 120 triệu đồng.

Vespa 946 Armani: 405 triệu đồng.

Vespa PX: 122,8 triệu đồng.

Vespa Primavera 2017:

Primavera 125 iGet ABS: 74,5 triệu đồng.

Primavera 125 iGet: 70,9 triệu đồng.

Vespa Spint 2017:

Sprint ABS 125: 75 triệu đồng.

Sprint ABS 125 phiên bản đặc biệt: 80 triệu đồng.

Vespa LX 2017:

LX 2017 iGet: 67,9 triệu đồng.

LXVV 3V i.e: 73,9 triệu đồng.