Trang F2M vừa công bố danh sách 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất thế giới 8 tháng đầu năm 2017. Với doanh số 5.814.874 chiếc, Toyota tiếp tục giữ vững vị trí đầu tiên.

1. Toyota (doanh số: 5.814.874 chiếc).
1. Toyota (doanh số: 5.814.874 chiếc).

2. Volkswagen (doanh số: 4.331.196 chiếc).
2. Volkswagen (doanh số: 4.331.196 chiếc).

3. Ford (doanh số: 3.990.232 chiếc).
3. Ford (doanh số: 3.990.232 chiếc).

4. Honda (doanh số: 3.393.703 chiếc).
4. Honda (doanh số: 3.393.703 chiếc).

5. Nissan (doanh số: 3.350.372 chiếc).
5. Nissan (doanh số: 3.350.372 chiếc).

6. Hyundai (doanh số: 2.813.700 chiếc).
6. Hyundai (doanh số: 2.813.700 chiếc).

7. Chevrolet (doanh số: 2.589.415 chiếc).
7. Chevrolet (doanh số: 2.589.415 chiếc).

8. Kia (doanh số: 1.804.133 chiếc).
8. Kia (doanh số: 1.804.133 chiếc).

9. Renault (doanh số: 1.710.172 chiếc).
9. Renault (doanh số: 1.710.172 chiếc).

10. Mercedes (doanh số: 1.672.620 chiếc).
10. Mercedes (doanh số: 1.672.620 chiếc).