Nadiem Makarim - đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) hãng gọi xe Go-jek 35 tuổi, đã được Tổng thống Indonesia bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa. Dưới đây là 5 điểm trọng tâm ông định làm trong nhiệm kỳ của mình:

Nadiem Makarim
Nadiem Makarim

1. Xây dựng nhân cách

Makarim đặt tư duy phê phán là một trong những điểm quan trọng nhất mà ngành giáo dục Indonesia cần phải giải quyết hiện nay. Điều này đặc biệt liên quan đến cơn lũ thông tin được kích hoạt bởi sự phát triển của công nghệ kỹ thuật số.

“Thanh niên của chúng ta cần có khả năng suy nghĩ độc lập và phê phán, và có thể đặt câu hỏi về thông tin mà họ nhận được”, anh ấy giải thích.

2. Tạo đột phá chống tệ quan liêu và cải thiện công tác hoạch định chính sách

Makarim chỉ ra làm thế nào các quy định mà chính phủ đã ban hành thường không giải quyết được những thách thức mà ngành giáo dục đang phải đối mặt, đặc biệt là khi kiểm soát chất lượng.

3. Đầu tư và đổi mới trong giáo dục

Để có thể đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, Makarim nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác với khu vực tư nhân.

“Tổng thống cũng đã đề cập rằng chúng ta cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực giáo dục, nhưng thực tế là quy định của chúng ta đã không thể làm cho nó hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tiềm năng”, anh nói.

4. Tạo việc làm

Makarim cũng đưa ra quan điểm về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh trong sinh viên.

“Chúng ta cần cải thiện khả năng cạnh tranh của giáo dục [hệ thống] và văn hóa. Sinh viên tốt nghiệp từ các trường ở địa phương của chúng ta cũng sẽ có thể tạo ra việc làm”, anh ấy giải thích.

5. Tăng khả năng tự quyết về công nghệ

Trong khi nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ trong việc mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục nhiều hơn, đặc biệt là ở các vùng sâu vùng xa, Makarim nói rằng công nghệ không bao giờ có thể thay thế sự tương tác giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh.

“Giáo dục xảy ra trong hai không gian. Trong lớp học, giữa giáo viên và học sinh. Và ở nhà, giữa cha mẹ và con cái... Chìa khóa nằm ở hai không gian này và không có công nghệ nào có thể thay thế được mối liên hệ đó”, anh kết luận.