Trong năm 2018, bộ KH&CN cùng bộ Y tế cần hướng tới hai chương trình nghiên cứu trọng điểm trong y tế dự phòng và y học thảm hoạ.

GS-TSKH Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân Y.

Học viên Quân y là một trong những đơn vị được bộ KH&CN giao thực hiện đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về ghép phổi. Ca ghép đã được thực hiện thành công cho cháu bé bảy tuổi ở Hà Giang, bị hỏng cả hai bên phổi.

Đến nay, sau mười tháng ghép, cháu bé đã khoẻ mạnh và có thể đi học. Thành công của ca ghép phổi, cho thấy chương trình trọng điểm quốc gia mà bộ KH&CN chủ trì rất hiệu quả.

Tôi cho rằng trong năm 2018, bộ KH&CN cùng bộ Y tế cần hướng tới hai chương trình nghiên cứu trọng điểm. Một là, y tế dự phòng để phòng các bệnh mới nổi, các bệnh có nguy cơ, bởi nếu không làm tốt y tế dự phòng thì dù có xây dựng bao nhiêu bệnh viện, việc quá tải vẫn cứ diễn ra. Hai là, biến đổi khí hậu đã mang đến nhiều vấn đề thảm hoạ, thiên tai, nên cần phải có nhiều đề tài nghiên cứu ứng phó với thảm hoạ về bão lụt, lũ quét, cháy nổ lớn...