NASA cho biết, tàu vũ trụ DART của họ đã thay đổi thành công quỹ đạo của tiểu hành tinh Dimorphos, trong nhiệm vụ đầu tiên nhằm kiểm tra khả năng chuyển hướng các khối đá không gian hướng về Trái đất.