Tời Top 10 HQ vừa liệt kê ra danh sách 10 người có cân nặng “khủng’ nhất mọi thời đại. Đứng đầu trong số này chính là anh Jon Brower Minnoch người Mỹ với trọng lượng cơ thể lên tới 635 kg.

1. Jon Brower Minnoch – Mỹ (635 kg).

2. Khalid Bin Mohsen Shaari – Ả Rập Saudi (607 kg).

3.Manuel Uribe – Mexico (597 kg).

4. Carol Yager – Mỹ (545 kg).

5. Walter Hudson – Mỹ (543 kg).

6. Rosalie Bradford – Mỹ (543 kg).

7. Michael Hebranko – Mỹ (498 kg).

8. Patrick Deuel – Mỹ (485 kg).

9. Robert Earl Hughes – Mỹ (484 kg).

10. Mayra Rosales – Mỹ (471 kg).