Triển khai từ năm 2021, Chương trình SMEdx của Bộ Thông tin và truyền thông đã giới thiệu hàng chục nền tảng số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đáp ứng nhu cầu khác nhau.

Các nền tảng số tiêu biểu "make in Vietnam" cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Các nền tảng số tiêu biểu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam