Chỉ cần sử dụng 1 thanh tre, 1 khúc ống tre và 1 sợi dây, những người dân ở Phú Yên đã tạo nên chiếc bẫy dông cát ở các bãi biển.

Để làm bẫy dông, những người dân ở Phú Yên sử dụng 1 thanh tre dài khoảng 60 cm uốn thành vòng cung. Trên vòng cung này có thêm ống tre rỗng được khoan sẵn 1 lỗ để buộc dây làm thòng lọng.


Dông cát bị mắc bẫy.
Dông cát bị mắc bẫy.

Sau đó, họ tìm đến hang của những con dông và cắm chiếc bẫy ở cửa hang. Khi trời nắng, dông thường chui ra khỏi hang để kiếm mồi. Chỉ cần chui qua chiếc bẫy, loài bò sát này lập tức bị dính bẫy.


Theo tiết lộ của ông Trần Quảng, có ngày ông bắt được 2 kg dông. Giá bán dông nhỏ là 300.000 đồng/kg, còn dông lớn có giá 400.000 đồng/kg.

- Video tìm hiểu cách đặt bẫy bắt dông cát ở Phú Yên. Nguồn: VNExpress.