Chứng kiến cảnh 2 sư tử con trong đàn bị sư tử đực tấn công, 3 con sư tử cái đã liều mình chiến đấu với đối thủ để bảo vệ con.

Trong lúc đang nằm nghỉ trên đồng cỏ cùng với mẹ, 2 chú sư tử con đã bị 2 con sư tử đực khác bầy tấn công. Để bảo vệ con mình, 3 con sư tử cái đã liều mình chiến đấu với đối thủ.

Sư tử cái chiến đấu với sư tử đực.
Sư tử cái chiến đấu với sư tử đực.

Trước sự kháng cự quyết liệt của sư tử cái, 2 con sư tử đực đã phải bỏ đi. Vụ tấn công này khiến 1 chú sư tử con bị thương ở chân.

- Video sư tử cái liều chết với sư tử đực để bảo vệ con. Nguồn: Nat Geo Wild.