Với thân hình to lớn hơn, rắn hổ mang đã dễ dàng đánh bại và ăn thịt con trăn.

Mở đầu video là cảnh rắn hổ mang đang đu mình trên thân cây để cắn con trăn. Sau một hồi giằng co, chú rắn đã đánh bại và ăn thịt đối thủ của mình.

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.

- Video cận cảnh rắn hổ mang ăn thịt trăn. Nguồn: Sudheeshmadhavan.