Trong đoạn clip dưới đây, công ty Villiger (Thuỵ Sĩ) đã trình diễn những màn bốc hàng hoàn toàn tự động bằng máy. Con người chỉ việc đứng để điều khiển.


- Clip bốc hàng lên xe tải bằng máy.