Trang chủ Search

t��nh-h��nh - 1 kết quả

Từng bước hình thành thị trường trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ

Từng bước hình thành thị trường trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Vụ Công nghệ cao- Bộ KH&CN phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Khung Chương trình KHCN độc lập cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016-2020”.