Trang chủ Search

sinh-vi��n - 1 kết quả

"Sản phẩm nghiên cứu cuối cùng là bài báo khoa học"

"Sản phẩm nghiên cứu cuối cùng là bài báo khoa học"

Đó là quan điểm của Mai Đức Anh - Cựu sinh viên ĐH Truman (Mỹ). Theo anh này, có rất nhiều chính sách khuyến khích sinh viên làm nghiên cứu khoa học được thực hiện trong trường đại học. Mục đích cuối cùng là cho ra một bài báo khoa học có thể đăng trên tạp chí khoa học.