Trang chủ Search

pha-c��-ph�� - 1 kết quả

Nữ tiến sỹ 8X xinh đẹp và đam mê khai phá các quy luật tiềm ẩn trong Big data

Nữ tiến sỹ 8X xinh đẹp và đam mê khai phá các quy luật tiềm ẩn trong Big data

Cơ duyên đưa Thu Hà đến với việc nghiên cứu về khoa học máy tính đặc biệt là khai phá các quy luật tiềm ẩn trong cơ sở dữ liệu lớn (Big data) để trích rút ra tri thức là lúc chị bắt đầu tiếp cận với nhóm xử lý ngôn ngữ tự nhiên của ĐH Công nghệ - Đại học Quốc gia HN.