Trang chủ Search

netzero - 2 kết quả

Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2023: Dòng chảy thời đại

Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản 2023: Dòng chảy thời đại

Diễn đàn được tổ chức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 15/10 nhằm thảo luận các vấn đề trong lĩnh vực tự động hóa, nông nghiệp, công nghệ vi mạch, công nghệ bền vững Netzero, khởi nghiệp ở Nhật Bản, và các thách thức, cơ hội khi AI thâm nhập vào cuộc sống.
Khởi công nhà máy hydrogen xanh đầu tiên ở Việt Nam

Khởi công nhà máy hydrogen xanh đầu tiên ở Việt Nam

Dự kiến, khi nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động, quy mô sản xuất mỗi năm sẽ đạt khoảng 24.000 tấn hydro và 195.000 tấn oxy.