Trang chủ Search

nấm-ăn - 53 kết quả

Chuyển TT Khoa học & Sản xuất Lâm Nông nghiệp thành doanh nghiệp KH

Chuyển TT Khoa học & Sản xuất Lâm Nông nghiệp thành doanh nghiệp KH

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý chuyển Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm Nông nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nông thôn đổi thay nhờ khoa học công nghệ

Nông thôn đổi thay nhờ khoa học công nghệ

Các chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn miền núi (NTMN) đã góp phần mang lại diện mạo mới cho những vùng nông thôn nghèo, cải thiện kinh tế nông hộ tại TP. Đà Nẵng.
Việt Nam đang phát triển nhiều sản phẩm công nghệ quan trọng

Việt Nam đang phát triển nhiều sản phẩm công nghệ quan trọng

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ, Chính phủ đang tập trung xây dựng chương trình phát triển sản phẩm quốc gia với các sản phẩm quan trọng. Các sản phẩm được đầu tư thành công sẽ giúp cho hàng Việt Nam chất lượng cao cạnh tranh được với thế giới.