Trang chủ Search

k��nh-����o - 1 kết quả

Bệnh ung thư là sản phẩm của con người?

Bệnh ung thư là sản phẩm của con người?

Mãi gần đây khi môi trường và điều kiện sống thay đổi, con người mới biết đến thảm hoạ ung thư. Liệu căn bệnh hiểm ác này vốn tiềm ẩn trong cơ thể người từ thuở sơ khai, chỉ đợi cơ hội bộc phát, hay nó là căn bệnh do chính chúng ta tạo ra?