Trang chủ Search

hình-dạng-khác-nhau-của-hoa-tuyết - 1 kết quả

Lý do hoa tuyết có nhiều hình dạng khác nhau

Lý do hoa tuyết có nhiều hình dạng khác nhau

Hình dạng của hoa tuyết phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự tác động của nhiệt độ, độ ẩm, gió và điện trường trong quá trình hình thành.