Trang chủ Search

chủ-nghĩa-dân-tộc - 21 kết quả

Singapore - Nền giáo dục biệt đãi nhân tài

Singapore - Nền giáo dục biệt đãi nhân tài

Đúng như câu nói của nhà lãnh đạo kiệt xuất Lý Quang Diệu, mục tiêu tối thượng của nền giáo dục Singapore không gì khác ngoài “xây dựng nguồn tài nguyên thiên nhiên duy nhất của Singapore - con người”.