Trang chủ Search

b��nh-minh - 2 kết quả

Những hiện tượng thiên văn có thể quan sát ở Việt Nam năm 2017

Những hiện tượng thiên văn có thể quan sát ở Việt Nam năm 2017

Mưa sao băng hay nguyệt thực là các sự kiện thiên văn trong năm 2017 mà người Việt có thể quan sát.
Ưu đãi đầu tư, thuế, hỗ trợ phát triển điện mặt trời

Ưu đãi đầu tư, thuế, hỗ trợ phát triển điện mặt trời

Việt Nam có nhiều cơ hội sử dụng năng lượng điện mặt trời, tuy nhiên chưa có dự án thương mại, suất đầu tư lớn và chưa có cơ chế riêng về giá bán để đảm bảo đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có những chỉ đạo giải quyết vấn đề này.