Trang chủ Search

bà-cụ - 21 kết quả

Sài Gòn năm 1964 trong ảnh của Lonnie M. Long

Sài Gòn năm 1964 trong ảnh của Lonnie M. Long

Thiếu nữ xinh đẹp, nhà hàng nổi Mỹ Cảnh... là loạt ảnh khó quên về Sài Gòn năm 1964 của tác giả Lonnie M. Long.