Trang chủ Search

USAID - 31 kết quả

Tăng cường nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp

Tăng cường nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp

Trung Tâm Hỗ trợ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) 2 - SMEDEC2 (Bộ KH&CN) và Quỹ châu Á (TAF) vừa tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai trong các DNVVN".