Trang chủ Search

SHTP - 61 kết quả

Nhật Bản ký thỏa thuận đào tạo công nghệ Minimal Fab cho Việt Nam

Nhật Bản ký thỏa thuận đào tạo công nghệ Minimal Fab cho Việt Nam

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hổ Chí Minh và Tổ hợp nghiên cứu phát triển công nghệ Xưởng cực tiểu về chương trình hợp tác nghiên cứu và cải thiện liên quan đến xưởng cực tiểu vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu.