Trang chủ Search

Nikola-Tesla - 11 kết quả

Điểm danh những phát minh vĩ đại từng bị coi thường

Điểm danh những phát minh vĩ đại từng bị coi thường

Những sáng kiến, bước đột phá và phát minh vĩ đại mà nhiều chuyên gia đã không đánh giá đúng về chúng.