Trang chủ Search

La-Paz - 2 kết quả

Phát hiện hơn 2.200 mảnh gốm và vật dụng thời kỳ tiền Inca

Phát hiện hơn 2.200 mảnh gốm và vật dụng thời kỳ tiền Inca

Nghiên cứu khảo cổ sơ bộ cho thấy đây là những dụng cụ được người xưa dùng để săn bắn, làm nông nghiệp và sử dụng trong gia đình.
Người đàn ông sống trên cây dừa suốt... 3 năm

Người đàn ông sống trên cây dừa suốt... 3 năm

Ông Gilbert Sanchez (47 tuổi) ở La Paz, Philippines đã sống trên cây dừa suốt 3 năm không chịu xuống đất sau một lần bị bắn vào đầu.