Trang chủ Search

L'-Oreal - 1 kết quả

Gần 200 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được dạy kỹ thuật làm tóc

Gần 200 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được dạy kỹ thuật làm tóc

Gần 200 phụ nữ và em gái có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh sau khi hoàn thành khóa học nghề làm tóc đã được trao bằng chứng nhận tốt nghiệp.